Thursday, February 26, 2009

"Mga Taong Nakaranas Ng Hirap Sa Buhay, Nagtayo Ng Negosyo At Nagtagumpay!"


Proyekto
Sa
Filipino

Ipinasa Kay:
Bb. Beverly W. Sy

Ipinasa Nila:
JOAQUIN, Margarita
LIMON, Camille Anne
MENDOZA, Mary Ann
TAMAYO, Pingel Dane
TAN, Jobelle Monica


I. Panimula
Tema: Rags to Riches

Mga Taong Nakaranas Ng Hirap Sa Buhay, Nagtayo Ng Negosyo At Nagtagumpay

A. Panukalang Pahayag
Hindi lahat ng taong walang tiwala sa sarili at mahina ang loob ay walang mararating sa buhay, dahil lahat ng tao ay binigyan ng abilidad para magtagumpay.

B. Introduksiyon/Paglalahad ng Suliranin
Ang paksa ng pananaliksik na ito ay tungkol sa mga taong nagtayo ng maliit na karinderia na nagsilbing panimula upang makapagpatayo ng isang mayabong na kainan.

C. Rebyu/Pag-Aaral
Nalaman ng mga nagsusuri na dapat pagtuonan ng pansin ang iyong pag-aaral. Kapag ika’y magtatayo ng negosyo, dapat kung saan ka eksperto o hilig mo, doon ka magsimula at tsaka magtayo ng negosyo. Nalaman din ng mga nagsusuri na ang negosyo ay isang malaking hamon, dahil sa pagnenegosyo ay walang katiyakan kung ito’y lalago at kikita ng pera. Sa pagnenegosyo ay kailangan niyo ring makipagtulungan sa iyong kapwa katrabaho. At higit sa lahat ay marunong kang makisama sa mga kostomer, dapat ay matugon mo ang kanilang mga pangangailangan.


D. Layunin
a. Pangkalahatan
Kami ay makakapag ambag sa pag aaral tungkol sa negosyo, sa Economics, Entrepreneurship, Finance at madami pang iba.
b. Tiyak
Sinu-sino ang mga taong matutulungan ng research paper?
Ang mga taong matutulungan ay ang mga taong gustong magtayo ng negosyo kahit maliit lamang ang kanilang kapital. Dito nila masasabi na kahit maliit lang ang kapital nila kaya nilang palaguin at palakihin ang kanilang negosyo.
Ang proyektong ito ay makakatulong sa mga taong mahilig din sa benta-benta at pagtitinda ng mga pagkain na patok sa mga taong mahilig sa lasang Pinoy.

E. Halaga

Ang paksang sinasaliksik ay para sa mga taong nais matayo ng negosyo kahit sa kakaunti at simpleng paraan lang. Hindi mahirap para sa isang magnenegosyo ang laki o liit ng kapital. Bagkus, nasa determinasyon ito at pagsisikap na mapaunlad ang negosyo. Ang pagsasaliksik na ito ay hindi lamang angkop sa mga gustong magnegosyo kung hindi, pati na rin sa mga taong kakaunti pa lang ang nalalaman hinggil sa paksang ito. Ito rin ay aming ibinabahagi sa mga taong walang sapat na puhunan sa pagtatayo ng negosyo at natatakot mag-umpisa sa kakaunting kapital, dapat isipin at isaisip na ito ay naging daan sa tagumpay na nakamit ng mga taong nagtiwala sa kanilang sarili kahit na sila ay na nagsimula sa mahirap na buhay at simpleng pamamraan.

F. Halaga

Mga taong nakaranas ng hirap sa buhay at nagtayo ng negosyo at nagtagumpay.
Teoryang Marxismo

Teoryang
Sosyolohikal

Teorya ng RealismoTeoryang ng Romantisismo


Teorya ng EksistensyalismoG. Metodolohiya

Sa aming pananaliksik, gumamit kami ng mga paraan o stratehiya upang mapatunayan ang aming suliranin hinggil sa mga taong nagsimula sa kakaunting kapital at kakarampot na panimula, na naging daan para sa kanilang tagumpay. Mga taong ginamit ang abilidad at talino, hindi lamang pera at impluwensiya upang makamit nila ang minimithi sa buhay. Ang mga stratehiyang ito ay pagoobserba, pagiinterbyu, pagtatanong at pangangalap ng datos. Dahil sa mga pamamaraang ito ay marami kaming napatunayan at higit na napag aralan ukol sa aming sinasaliksik at suliranin. Nag-umpisa kami sa pagobserba, sa pamamagitan nito, nakita at nalaman namin kung anong mga pamamaraan ang kanilang ginamit ukol sa pagpapatayo at pagpapalago ng kanilang negosyo. Sa ginawa naming interbyu, marami kaming natuklasan tungkol sa mga taong bumuo ng naturang negosyo hanggang sa pag-unlad nito. Nagtanong kami ng mga bagay-bagay na makakatulong sa aming paksa. At gumamit din kami ng stratehiyang pangangalap ng datos upang malaman kung ano ang mga opinyon ng mga tao ukol sa aming pananaliksik.

H. Saklaw/Delimitasyon

Ang aming paksa ay tumatalakay sa mga suliraning pang negosyo, mga paraan para magtagumpay, mga hakbang at proseso na ginawa ng mga taong sangkop sa negosyong kanilang itinayo. Naglagay din kami ng mga teorya na angkop sa aming paksa upang magsilbing kabuuan ng aming pananaliksikI. Daloy ng Pag-aaral

Ang unang kabanata ay tungkol sa paglalahad ng mga suliranin, problema na maaring naming kaharapin, tungkol ito sa kakulangan at kaligiran ng aming paksa. Ang ikalawang kabanata ay hinggil sa pagbibigay payo kung kanino namin ito nais ipabahagi, ito rin ay makakatulong sa kanila, makakapagbigay kaalaman at magsisilbing hakbang sa kanilang pagkamit ng kanilang mithiin sa buhay. Ang panghuli naman ay hinggil sa limitasyon ng aming paksa. Itinalakay dito kung hanggang saan lamang ang aming dapat talakayin at maari naming saliksikin.

II. Katawan
A. Small Panimula

Ang aming napiling paksa ay tungkol sa mga taong nakaranas ng hirap sa buhay, nagtao ng negosyong may maliit na kapital, at napaunlad ito gamit ang talino at abilidad. Ang pagnenegosyo ay madali para sa mga taong may tiyaga at tiwala sa sarili. Dumepende ito sa determinasyon ng taong magpapatayo o nagpatayo ng kanyang negosyo. Sa pananaliksik na ito, ang napili naming interbyuhin ay si Lorenzo Bernardo-Lopez, na nagmamay-ari ng Lopez Canteen, sa may Padre Noval Street, Espana, Manila. Siya ay animnaput dalawang taong gulang na. Siya ay nagtapos ng kursong BS Management sa University of Santo Thomas. Siya ay biniyayaan ng dalawang anak, na nakapagtapos ng kani kanilang ginustong kurso, sa magandang paraan. Ang negosyong kaniyang napaunlad ay itinayo noong Oktubre 1960. Sa pamamagitan ng kanyang pagpupursige ay napatayo niya ang ganitong negosyo na tinatangkilik ngayon ng maraming tao. Sinimulan niya ito mula sa paghirap ng biente mil sa kanyang biyenan, upang magsimula ng magandang negosyo. Lahat ng ito ay nabuo mula sa kaniyang mga naranasang pagsubok at hirap sa buhay na pumapaloob sa naturang negosyo. Itinayo niya ito upang masustentuhan at maging responsableng ama sa kanyang sariling pamilya. Lahat ng kaniyang nakamit ay gawa ng inspirasyon mula sa kaniyang asawa at dalawang anak. Itinayo din niya ang negosyong ito upang magamit at mapakinabangan ang natapos niyang kurso, at upang makapagpalago at makapagpatayo na rin ng sariling negosyo.

B. Small Katawan
Interbyu:
Ang may-ari ng negosyo ay sina Mr & Mrs. Lorenzo G. Bernardo-Lopez
Mga Tanong at Sagot:
· Kelan nagsimula ang inyong Negosyo?
Nagsimula ang aming negosyo noong 1960 ng Oktubre. Kami ang pinakamatagal sa buong UST.
· Ano ang mga paraan na inyong ginawa upang mapausbong ang inyong negosyo?
Ang mga paraan ay kailangan naming sarapan ang aming pagkain para bumalik at tangkilikin ng mga kostumer ang aming pagkain.
· Ano ang mga karaniwang kostumer ninyo?
Kadalasan estudyante dahil nga sa malapit ito sa eskwelahan, mga propesor, doktor at marami pa.
· Ano ang unang pumasok sa isip mo para itayo ang negosyo mo?
Dahil sa lugar na malapit nga sa eskwelahan, madaming tao at madami pa.
· Magkano ang kapital mo ng itayo ito?
Mahigit sa 20 libong piso lamang dahil mura pa noong panahon namin, hindi gaya ng sa panahon ngayon.
· Anong disiplina sa sarili ang ginawa mo para maabot mo ang iyong tagumpay?
Kailangang maging mabait sa mga tauhan para maging maayos at walang problema sa negosyo.
· Masasabi mo bang naabot mo na ang minimithi mong tagumpay sa negosyong ito?
Oo naman sobra! Malapit na ngang mag 50 years an gaming negosyo.
· Sinu-sino ang mga katulong mo sa pagtatayo at pgpapalago nito?
Nagsimula ang negosyo sa aking byanan, sa central market yoon nakalagay sa may tabi ng Mapua. Meron din sa St. Jude, sa MCU, at ang huli ay ang sa UST.
· May inspirasyon ka ba sa pagtatayo nito? Sino at ano ang naitulong nila sa iyo?
Siyempre ang aking asawa at mga anak.
· Bilang mga estudyante ng komersyo, ano ang iyon maibabahagi samin at maipapayo?
Maipapayo ko sa inyo na dapat isispin niyo kung ano hilig niyo. Halimbawa na lamang na mahilig kayo sa pagtinda, yon ang gawin ninyong negosyo.
· Mag-ambag ng mga karanasan sa iyong negosyo o pagtagumpay ng negosyo?
Nagpakain ako ng mga manlalaro, uutang tapos hindi naman babayaran.
· Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magtayo pa ng isang negosyo, ano ito at bakit?
Kung ibigyan ako ng isa pang pagkakataon pipiliin ko parin ang pagkain, dahil ditto ako eksperto.

III. Big Pangwakas
A. Small Pangwakas
Sa paksang aming sinaliksik, nasuri namin na pare pareho ang prosesong ginagawa ng mga negosyanteng nagsimula sa maliit na puhunan. Pagtitiyaga, pagtitiwala at determinasyon ang siyang higit nilang naging puhunan.

B. Konklusyon
Sa aming paksang sinaliksik, marami kaming natuklasan at natutunan. Nalaman namin na kahit maliit lang ang puhunan sa negosyo at nanggaling ka lang sa simpleng pamumuhay, hindi ito hadlang sa iyong gusting marating sa buhay. Basta may abilidad ka, pakikipagkapwa-tao, tiwala, tiyaga, determinasyon at pagpupursigi sa iyong kagustuhan, walang imposibleng hindi marating ang rurok ng tagumpay. At lalong lalo na, higit ang iyong mararating kung katulad ka ng mga taong nagsimula sa hirap, na ang kanilang higit na instrument ay ang Poong Maykapal, na magbibigay lakas sa kanila na magtyaga at manampalataya. Kami bilang mananaliksik ng paksang ito, ay sumasang-ayon sa lahat ng aming nalaman at natutunan sa aming panukalang pahayag, na “Mga taong nakaranas sa buhay, nagtayo ng negosyo at nagtagumpay!” dahil higit naming napatunayan na totoo an gaming nasaliksik na ito dahil na rin sa aming mga nakalap na datos, pag-oobserba at pag-iinterbyu, sa mga taong sangkop sa pananaliksik na ito. Buong tapang naming ipinapahayag na may katotohanan ang aming nasaliksik, na hindi lahat ng mahihirap ay hindi na makakabangon pa, at magkakaroon ng lakas ng loob na magtayo ng negosyo para sa gusto nilang maabot sa buhay, bagkus itoang magiging simula at instrument nilang panimula sa buhay.

C. Rekomendasyon
· Iminumungkahi ng mga mananaliksik na mag-aral ng mabuti ang mga estudyante upang sila’y matuto sa kanilang sarili at hindi umasa sa ibang tao.
· Iminumungkahi ng mga mananaliksik na bigyang pansin at respetuhin ang mga taong mahihirap, hindi lamang sila kundi lahat ng tao, matanda man o mahirap.
· At higit sa lahat, iminumungkahi naming mga mananaliksik na hindi lahat ng mahirap ay hindi na kayang umasenso sa buhay, kadalasan pa nga nito, sila ang nagpupurisgi sa buhay, upang maiangat nila ang kanilang antas ng pamumuhay.

8 comments:

 1. wEEEh! NICE! sa wakas natapos dn! whoO! -PINGEL

  ReplyDelete
 2. MAM PABURGER KA NMAN JAN... HAHAHA:)) -ANN

  ReplyDelete
 3. dugo at pawis ang aming inalay para sa proyektong ito!!hehehehe..tayo ay magpunyagi..nawa'y magtagumpay tayo! -CAMILLE

  ReplyDelete
 4. at last tapos na din... -JOBELLE

  ReplyDelete
 5. San ito ginawa?? Anong eskwelahan?

  ReplyDelete